Sök:


Välkommen till en av marknadens säkraste och mest prisvärda dataskydd för företag och egenföretagare - Code42 DLP Backup.
Code42 DLP Backup är marknadsledande inom klientbackup, det vill säga backup av data och inställningar som finns på användarnas datorer.
Dessa lösningar är alla baserade på Code42’s prisbelönta programvara;
Lätt att använda och administrera. Tillförlitlig och säker.

För egenföretagare och företag med mindre än 25 anställda:
- CrashplanCenter där användarens data lagras i Code42’s moln inom EU. Inga gränser på hur mycket data som får lagras. Säker - inga krypteringsnycklar lagras i Code42’s moln. Läs mer om CrashplanCenter.
 
För företag med fler än 25 användare finns tre varianter av Code42 DLP Backup:
- Code42 DLP Bronze bygger på att man har en egen fysisk Code42 Server dit man lagrar all sin backupdata. Detta ger total kontroll över data, men kräver en del administration av servern samt ställer stora krav på brand-, stöld- och översvämningsskydd eftersom allt data finns i de egna lokalerna eller inhyrd i ett datacenter.
- Code42 DLP Silver är en så kallad hybridlösning, vilket innebär att en del backupdata lagras inom egna lokaler och en del data lagras i Code42’s moln inom EU. Denna lösning ger kontrollen i Code42 DLP Bronze kombinerat med flexibiliteten i Code42 DLP Gold.
- Code42 DLP Gold är en helt molnbaserad lösning där ingen egen hårdvara krävs för administrera eller lagra backupdata. Eftersom både lagring och server finns i molnet hålls administrationen nere till ett absolut minimum. Flexibiliteten blir total, då all lagringskapacitet anpassar sig efter era behov.