Sök:
Ny licensmodell och ny prislista från 1 oktober 2019

Från 1 oktober byter GFI och Kerio-produkterna licensmodell till att bli årlig prenumeration.

Inför köp av förnyad prenumeration kan du nu köpa precis det antal användar du behöver (minimiantal 10) - du behöver inte som tidigare köpa i steg om 5.

Vi förnyelse av prenumeration går det att välja att köpa med antivirus om man inte redan har det - eller ta bort antivirus - välj produkt för det du önskar.

Priset står nu i relation till antal användare och längd på prenumeration, så lägre pris för större antal användare och längre prenumerationstid.

Du kan beställa prenumeration för 1, 2 respektive 3 år.

Övergången till prenumeration innebär ingen förändring i installationen eller funktioner (om du inte lägger till eller tar bort någon funktion vid förnyelse) utan är enbart en förändring av licensmodellen.

Länk till Kerio Connect versionshistorik, här.

Vid köpa av tilläggsanvändare under pågående prenumerationsperiod
Vid köp av flera användare under pågående prenumerationsperiod, betalar du för de antal månader som återstår av perioden innan ny förnyelse måste göras.

Priset du får i butiken kommer inte vara det pris du ska betala för tilläggsanvändare, du får ett mail med korrekt pris då vi räknat ut den period som du ska betala för.